Nauczanie domowe

Nauczanie domowe

 EdukacjaDomowa1

EdukacjaDomowa2

 

  

2021.02 CND3


 

Terminy ustnych egzaminów klasyfikacyjnych roku szkolnym 2021-2022 r.

Będą się one odbywały w godzinach popołudniowych naszego czasu:

 1. 7 – 9 lutego 2022 r.
 2. 21 – 24 marca 2022 r.
 3. 25 – 28 kwietnia 2022 r.
 4. 30 maja – 2 czerwca 2022 r.
 5. Termin dodatkowy dla uczniów, którzy w uzasadnionych przypadkach nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym: 27 – 30 czerwca 2022 r. (egzaminy będą się mogły odbywać również w godzinach przedpołudniowych)

W wyjątkowych sytuacjach, np. odległa strefa czasowa będziemy się umawiać na indywidualne terminy egzaminów ustnych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminów ustnych jest wcześniejsze napisanie testu z danego przedmiotu. Na terminy egzaminów pisemnych można umawiać się indywidualnie pisząc na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Egzaminy w edukacji domowej

Ilość egzaminów klasyfikacyjnych zależy od etapu edukacyjnego.
Przedstawia się to następująco:

 • egzaminy w klasach 1-3:
  Dzieci zdają egzamin z edukacji wczesnoszkolnej oraz osobno egzamin z języka obcego;
 • egzaminy w klasie czwartej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, przyroda, informatyka;
 • egzaminy w klasie piątej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;
 • egzaminy w klasie szóstej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;
 • egzaminy w klasie siódmej:
  język polski, dwa języki obce, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka;
 • egzaminy w klasie ósmej:
  język polski, dwa języki obce, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka;

Języki obce w naszej szkole:
- w klasach 1 – 6 uczniowie muszą zdać egzamin z jednego języka obcego – najczęściej jest to język angielski lub, po uzgodnieniu z dyrektorem, niemiecki.
- w klasach 7 – 8 uczniowie muszą zdać egzamin z dwóch języków obcych - najczęściej jest to język angielski i niemiecki.
Po uzgodnieniu z dyrektorem może być to też język francuski lub hiszpański.
Przy wyborze języka należy pamiętać, że w klasie ósmej uczniowie, oprócz egzaminów klasyfikacyjnych zdają też ogólnopolski egzamin ósmoklasisty, na którym obowiązuje jeden język obcy i w naszej szkole może to być tylko język angielski lub niemiecki.

Części egzaminów klasyfikacyjnych.

Egzaminy klasyfikacyjne składają się z części pisemnej (ok. 60 min.) i ustnej (uczeń odpowiada na 2 – 3 pytania). Każda z tych części może być zdawana w innym terminie, ale warunkiem przystąpienia do egzaminów ustnych jest wcześniejsze napisanie testu z danego przedmiotu.
Egzaminy mogą być zdawane ze wszystkich przedmiotów w jednym, wybranym terminie lub blokowo – rozłożone w ciągu roku szkolnego.

Przebieg egzaminów klasyfikacyjnych

Egzaminy klasyfikacyjne mogą być przeprowadzane w sposób stacjonarny lub zdalny. W czasie pandemii szczególnie zalecamy ten drugi sposób. Wykorzystujemy wówczas aplikację Zoom, dlatego konieczne będzie jej zainstalowanie.

Egzaminy w klasie 8
Uczniów klasy 8 obowiązują dwa rodzaje egzaminów:
- klasyfikacyjne – organizowane przez naszą szkołę
- ogólnopolskie egzaminy ósmoklasisty – organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 


 

Informacja dla uczniów klasy ósmej! 

Informacje dotyczące warunków ukończenia szkoły podstawowej i państwowego egzaminu ósmoklasisty.

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest (łącznie):

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminach klasyfikacyjnych (są to wewnątrzszkolne egzaminy, przygotowywane przez nauczycieli naszej szkoły). Terminy egzaminów klasyfikacyjnych podane są w oddzielnej informacji. W kl. 8, w porównaniu do siódmej, dochodzą jeszcze dwa przedmioty: wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.
 1. Podejście do egzaminu ósmoklasisty (są to państwowe egzaminy przygotowywane przez Centralną  Komisję Egzaminacyjną). Egzamin ten ma formę wyłącznie pisemną i jest zdawany na terenie naszej szkoły. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie ma wpływu na ukończenie szkoły, odgrywa rolę tylko w procesie rekrutacji do szkół średnich.

    Terminy państwowych egzaminów ósmoklasisty:

      - termin główny
           a)  24 maja 2022 r. (wtorek)godz. 9:00 – język polski (120 min. + 60 min.)

           b) 25 maja 2022 r. (środa) 9:00 – matematyka (100 min. + 50 min.)

          c) 26 maja 2022 r. (czwartek) 9:00 – język obcy nowożytny (90 min. + 45 min.)


      - termin  dodatkowy (dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie zdawali egzaminów w terminie głównym)
           a) język polski  – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

           b) matematyka 14 czerwca 2022 r. (wtorek)

           c) język obcy nowożytny15 czerwca 2022 r. (środa)

Do 30 września 2021 r. Rodzice składają dyrektorowi deklarację wyboru języka obcego, z którego uczeń będzie zdawał egzamin. Odpowiednie formularze będziemy Państwu wysyłali drogą mailową – trzeba będzie to wydrukować, wypełnić (część A) i przesłać nam zeskanowane na adres szkoły. Podobnie będziemy wysyłać informację o dostosowaniu warunków egzamin, która dotyczy możliwości wydłużenia czasu egzaminu).

Na egzamin uczeń stawia się na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść pióro/długopis z czarnym tuszem (arkusze egzaminacyjne wypełnia się tylko czarnym kolorem), linijkę (na egzamin z matematyki), małą butelkę wody. Jest zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych.

Dokładne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty na znajdują na stronie internetowej www.cke.edu.pl .

 


 

Instrukcja instalacji oprogramowania do egzaminów online w trybie pandemii: [KLIK]

 

 

 

 

Kontakt

Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis
ul. Dworska 34, 80-506 Gdańsk
email: szkola@gedanensis.edu.pl
telefon: 58-3205674
kom:   509-385-107

© 2018 Gedanensis. Designed By web-domino