Nabór i opłaty

Nabór i opłaty

NABÓR

Nabór do Podstawowej Szkoly Gedanensis odbywa się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
Zgłoszenia na rozmowy można dokonać osobiście w siedzibie szkoły, lub telefonicznie pod numerami:

583205674 lub 509385107.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w poczet uczniów Podstawowej Szkoly Gedanensis zostanie wywieszona bezpośrednio po zakończeniu rozmów. Dziecko znajdujące się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia staje się uczniem Podstawowej Szkoly Gedanensis po uregulowaniu należnego wpisowego.


 

OPŁATY

22 maja 2020 r.

Wyliczenia wysokości czesnego na rok szkolny 2020/2021

 

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 25.09.2013 r. bazą do wyliczeń czesnego na następny rok szkolny, jest czesne „obniżone” dla pierwszego dziecka, powiększone o współczynnik wzrostu wynagrodzeń pomiędzy pierwszymi kwartałami roku obecnego oraz poprzedniego.

Czesne „obniżone” ustalane jest po zaokrągleniu wyliczenia do pełnych 10 zł i przysługuje tylko rodzicom nieposiadającym zaległości oraz płacącym czesne w terminie.

5331,47 zł / 4950,94 * 1120 zł = 1206,08 zł   ( wzrost wynagrodzeń o 7,68 % )

Czesne „bazowe” począwszy od lipca 2020 wynosi - 1 200 zł

Wszystkie pozostałe kwoty wyliczane są w następujący sposób:

Czesne obniżone dla drugiego dziecka, to 75% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 900 zł.

Czesne obniżone dla kolejnych dzieci, to 50% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 600 zł.

Czesne podstawowe to czesne obniżone (bazowe) podniesione o 5% i zaokrąglone do pełnych złotych, czyli odpowiednio:

CZESNE PODSTAWOWE                                CZESNE BAZOWE (obniżone dla osób płacących w terminie i bez zaległości)

Pierwsze dziecko   – 1 260 zł                 Pierwsze dziecko        – 1 200 zł

Drugie dziecko       –    945 zł                 Drugie dziecko            –    900 zł

Kolejne dzieci         –    630 zł                 Kolejne dzieci             –    600 zł

PRZYPOMINAMY, że nowe czesne zgodnie z regulaminem opłacania czesnego obowiązuje od 1.07.2020 r.

 

Załączniki:

Komunikaty Prezesa GUS z 13.05.2019 r.  i 14.05.2020 r. [KLIK]

Za Zarząd

                                Joachim Szyc

 

UWAGA! Poniżej podajemy aktualne numery kont.

 

Przedszkole Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 34 24 1020 1811 0000 0802 0229 5350
Podstawowa Szkoła Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 34 42 1020 1811 0000 0202 0229 4932

 

 

Kontakt

Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis
ul. Dworska 34, 80-506 Gdańsk
email: szkola@gedanensis.edu.pl
telefon: 58-3205674
kom:   509-385-107

© 2018 Gedanensis. Designed By web-domino