Regulaminy

Regulaminy

 

Aktualizacja, wrzesień 2020 r.

1. Zarządzenie Nr 2/2019/2020 w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. [KLIK]

2. Załącznik nr 1. Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów [KLIK]

3. Załącznik nr 2. Kryteria oceny zachowania [KLIK]

4. Zasady zdalnego funkcjonowania szkoły [KLIK]

5. Reguły zachowania w czasie spotkań na platformie w czasie zajęć zdalnych Zoom [KLIK]

 _____________________________________________

Rok 2020/2021

 Wewnątrzszkolny System Oceniania [KLIK]

 Zasady Oceniania [KLIK]

     Załącznik 1. Reguły życia [KLIK]

     Załącznik 2. Regulamin świetlicy [KLIK]

     Załącznik 3. Regulamin samorządu [KLIK]

 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia wystąpienia wszawicy i świerzbu w Podstawowej Szkole Gedanensis [KLIK]

Kontakt

Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis
ul. Dworska 34, 80-506 Gdańsk
email: szkola@gedanensis.edu.pl
telefon: 58-3205674
kom:   509-385-107

© 2018 Gedanensis. Designed By web-domino